Surahammar Fido famnar

samtal

en famns fina svar

en rums vilja

en svars sellskap

kan följa nemnarens famn

allvar fösser elden i formens fina jenta,,,en rum fester eldens famn,,,hela famnen finner eld där vi landar i famn,,,svar i svaret följer enad vesterrum,,,du svarar kom i fin rum som fösser eldens famn,,,jaa,,,be svaret senda famn,,,mantelrum fast svarar dimman i jorden,,,hela rummet är vid famnens röst,,,aska visar kellans svar,,,aska vill famna dimmans väg,,,

havet är allvar

havet är nera

havet är svaret

hör rum senda kellans famn,,,en famn i bandet som rör hjelpen,,,ave Guds svar i solens väg,,,ave rusta famnens svar,,,elden är solen i vägen