Surahammar Fido famnar

min rums velsignade svar

skriv om Jesus som finner rosen i namnet

Guds rum är i verlden

allvar är i rosens svar

du ska se domen festa vis rum

allvar vill röra tonen i jorden

allvar hjelper domen

fester din rums väg

enad rum

enad väg

enad svar

Jesus svarar

du elden svarar sol

bistå din vägs svar

Gud tender namnet

Emanuel elden ser svara

velsigna jorden som famnar

havet är jordens svar så visa du din allvar för du ska minnas din svar

-bara visa vägen?

jaa vi tender så val i svaret

så du ser jorden visa god väg

-klimat krig natur?

anden ventar binda svaret

velsigna jorden

-hur välsigna det dåliga!??

bend rummets ventans röst

visa vägen för famnen

havet är jordens svar

veldig jag ska höra jorden velsigna allvar

-jag är allvar! hjälp mig förstå!

sömmen ventar din jag ska se svaret i svaret

-tankar   tomhet   framtid 

end aska svar i verlden

end är vinterhöst som jorden rör

Gud följer din väg

jaa han famnar rum

end är namnet på ventans famn

jaa du följer din famn

du ska tyst höra havet som visar dig viljan till famnen

över världen är göm namnet som hör rusta

havet hör rusta

havet är i mantelfamn

ave din rum för verldens svar 

minnet hjelper vis svar

Gud hör din famn

se du fem ventar röra

jagets jag är i kellan

se du ska domen famna

mantel rör din hjelp

så famnen kan se ave hjelpen

-Gud !?

aska allvar hör du sender

-Jesus !? råd !  var med!

hjelpens röst är Josuas svar

jaa

Josua är rummets band

så följer du domen som visar dig kellan

-händer nåt här på jorden

eller ska jag dö?

 

inget svar       inget svar ???

 

svaret är:

över din väg fistel rör

så jordens rum ventar sönder

kempa före jag ska röra din väg

kempa så du ser vägen rusta

visa jorden din väg

ave din rum i domens väg

följ du svaret

ena domens svar

vi rör jorden i vägen

 

åh Fader jag skriker

min väntan

jag skriker

end ventar eld