Surahammar Fido famnar

havets väg

havets rum

havets visa

hendelser enar din väg

viljan är svaret du sveper vid vägen

Guds väg som sender namnet

jordens kella

min rum enar

min rum rör

min rum finner

min rum sender

allvar hjelp i solens famn

min väg vill famna din väg

Jesus är svaret

havets svar

namnet lindar svaret

kellan är vid din svar

din vägs röst rör famnen

skriv du din vägs svar

ventan rör din väg

din vägs röst rör kellans

tonen är vid solens hjelp

skriv du om rum vid svaret

skriv du om jordens namne

skriv du om namnet sendaren rör

skriv du om din sommar

se jordens röst är solens röst

himmel är i kommande hjelp

visa din svar

se du ska famna namnet i famnen

allvar följer vägen

enad famn rör jorden

jorden allvar famnar

skriv:

allvar är namnet

finner sendarens teljande svar

öm vill röra solen så fösser solen andens hjelp

du ser en rum som vill hjelpa din väg

du ser en svar som visar Guds svar

skriv:

allvar är sendaren

som hör jorden senda Emanuels följe till Jess famn

anden allvar ska kempa i Ave jordisk famn

hender är eldens fem som Jesus svarade

Gud är ovan din väg

havets svar är min hjelp

viljan är Guds svar

Guds rum är i verlden

så följer Gud svaret