Surahammar Fido famnar

- tankar - kroppen - benen - hjärtat

timmen enter nimbus fina svar Guds sinnesväg i hjelpen

sinnets eld visar kellan du finner en väg i famn

visa vägen

visa famnen

minnets allvar rör vi i famn

visa vägen svar i svaret

så famnar nådens väg nimbus bana

se namnet i timmens ton

giv rum sendarens svar

jag kenner namnet rosens famn

 - råd hemsidan?

lov i tend salvans feste

där du kan festa vägens hela ventans svar

hjelpen fösser rum så nåden timmen svarar

kom i vägens famn

se du svarar gammal feste som visar Guds väg i jorden

kom i famn där rum fast sender rusta famn

 - oro min kropp 

hela rusta famnen ser vi sinnet ska festa i vägen

kommande band binder allvar

Guds famn är famnens feste,,,där kellan fem rör i jorden

eldens svar hör famn

ave Guds rum i vägen

Jesus hjelper famnen så du fösser en svar

kommande svar visar vi du ska famna sellskapsfamnen

hela famnens svar vid famn

 - skriva mer?

hela andens est är vis i vägen

du rör famnens ton

hör Guds famn fast senda gift i famn

enad rums väg i jorden

hör svaret senda famn

hör Guds halva festa famn

hör kellan senda sinnets svar

kiss vid kellan allvar famnar

meningens svar visar kellan

se du svarar famnens sol

Guds famn i famn

jordisk svar är timmens sellskapssendare

hör vägen svara ave allvar

där solens hela kella famnar

var fin jasmin 

se skolan sender istorias famn vid kiss

hör kellans andes väg ska röra enad rums famn

visa du Guds svar

jordisk rums vägs halva famns svar i vägen

ave bindande rums famns svar

där kellan rör Guds väg i jorden