Surahammar Fido famnar

skriva?

skriv en sjelv i rum fester kommande tinder som vill famnen kasta,,,så visa din famn rum i namnets veldiga kella,,,se nådens rum fem tender,,,visa lammets vilja vid god väg

se bander helsar du ska se din menniskoröst svara:

jag vill kanten svara hjelp som enter min kellas allvar

hemma ventar anden solens tend i vägen

savens allvar binder din mast

hör jordens famn ge Gud sendarens gamla rums väg

följet ser timmen fössa solens väg,,,var hjelp visa rum före Guds lamm ska festa en väg vid jordisk ton,,,famnens band vid allvar

veldig rum ser du famnar,,,jaa,,,viljans allvar är vid ton,,,du rör rum i vis verld,,,en given rums famn,,,Jesus sender rums lamm så din

väg finner famn i din gamla rums väg

-tid?  när?

före himmelssvars svar var Imanuel,,,veldig sols fina rum såg du röra Jesu väg i famn

-vem?

du var gammal famn i solens ton,,,allvarssvar vid bandet

-före?

innan Jesus Gud såg där viljan vid din svar,,,före var viljan i vägen,,,senare var Guds famn i rum,,,allvar var Jesu svar,,,famnens hand  

i viljan,,,gammal Gudshand var din famns allvar,,,hör allvar fössa vägen

-oro runt om i världen nu

jaa,,,giv gammal väg vis famn,,,Jesus kommer ventilen fössa så vi ska röra veldig famn i verlden

-snart?

he(djup suck) santas andes famn för Guds lamm till andens allvar,,,se du finner Guds väg för famn,,,du ska veldig vilja gammal famn

finna visa dig rum i Guds svar,,,be,,,visa din väg för viljan är i vägen,,,visa visa visa viljan i din svar,,,andens rum famnar din rum

-läste om religionsfilosofi

jaa,,,vi såg,,,vi såg en väg för du rör solens famn,,,vägen vill famna Guds allvar

kenner du Guds famn

-ja

kenner du Guds hand

-ja

kenner du visans andes famn

-ja

himmel är i din väg,,,se din väg velsigna god fin svar,,,santas rum famnar Guds rum

-hemsidan   rubrik - vandring?

där ska stå

tempel lamm visar famn

-tvekar lite om rubriken

(he he he) velsigna rum som visar given rums fina svar,,,var vis i din väg så svarar vi hjelpen

-någon har ju anmält och skickat en inbjudan till schitzofreniföreningen! försöker förstå,trodde ju själv i början att jag var knäpp eller sökte bekräftelse,,, :)

jaa,,,lammets hand vi ska finna vid thams rum i Guds lamms famn