Surahammar Fido famnar

allvar rum vill tiden nemna

hender rör din rum

Gud hör gift för din sav,visa din namn

tyst est ska Gud elska se då gömmer est tom

din tell hjelps hand för du finner tyst kall

öster eldens AVE

est tinder hjelper menniskor

verlden fester din allvar

mönster hör band

tinder est rustar famn

mönstret hjelper ljum svara tyst

famn rör aska i den verlden