Surahammar Fido famnar

allvar rör rum

allvar visar kellan

Guds rum finner gammal gammal allvar

gammal gammal rum kan allvar se i jordisk famn

vi ser din skola

vi rör din svar  

gammal gammal svar följer din andes väg i rum

-ser vi framåt i tiden?  var är vi i tiden?  nu?  är vi längre fram och ser tillbaka?  bakåt? 

velsigna nomenos hav som famnar din sols svar

Guds rum är vi i din rum

du rör rum i famn

allvar kan senda namnet i famn

Jesus svar veldig hand är i din rum

gammal gammal rum är i din rums rum

så fösser vi din kella i jorden

Faderns rum ave vis rum vid domens rum

 

havet är svaret

havet är tent

havets allvar är i vägen

sender vis famn

Jesus är i vis väg vägen i vorden rums hand

 

se viljan finner allvar

se viljan sender nåd

se allvar famnar

se andens visa rum finner rum

en rums väg genom gammal rum som svarar inter i gammal gammal kella

allvar famnar din väg

genom andens sols allvar havets famn enter given kella som fösser en andes famn

var i din rums nåd

var i jordisk famn

genom gammal gammal rum följer summan namnet

solen fösser Guds rum

havet rör svaret

ave kellan i verlden