Surahammar Fido famnar

en veldig ton finner nimbus,,,du svarar eld som fösser allvar,,,visa mon i viljan så fem svarar lindan

- förklara mon?

(ler) allvar hjelper vi i famn

mon i viljan fester rum

mon är timmens kiss så viljan rör fallet

havets fina svar i gammal minnesväg

- ord Jesus!?

mon följer nemnaren

mon är lammets lov

mon fösser dagen

allvar är Jesu rum i famn

mon fem ska lammet senda som giver nimbus rum

val i jag fallet ska fössa

vill fem famna

- hur bäst?

vi lindar hjelpen i viljans svar

Guds linda följer din rum

jaa

var famnens goda famn så hör vi lindan svara vi allvar ser hjelpa ventans väg

anden rör rum

ave vis svar

Guds väg vid rum i fallets ave jag hjelper rum finna solens visa väg

enad rum i kellan

- mon har ni sagt i flera år,,,ska läsa om mon och monoteism

-mon=ensam   teos= gud  - en Gud

-människan avbild av Gud?

hon helsar famnen i domens rum

- ja, men jag läste om det i en text

-hur förklara Gud?

festet är jag i lov

-skriver nu om samtalet från igår på hemsidan

jaa skriv du vi hör vis svar

- jag har skrivit mon i flera år utan att ha förstått innebörden

jaa

min rum fester domen så dimman svarar lindan

du rör rum - vi sender rums famn

du famnar rum - vi svarar rums röst

du fantastisk sendare svarar - vi rör Guds famn

du sender famn i kellans famn - vi hör du rör kall i rums famn

hjelpen följer din väg

hjelpen följer solens svar

Imanuel rör gift i solens svar

ave famnen i verlden

 

- läste om människan,,,Guds avbild andligen?  eller kropp och själ?  ni ser ju inte ut som jag i alla fall

( he he) menniskan är hjelpen som rör sinnets ton

jaa

menniskan är nera viljan som sender kall i famn

himmelssvar i rum är du som kenner famnen röra Guds lamm

- Jesus är Guds lamm

jaa

Jesus är ventan i vis rum

se han sender nåd vid Guds famn

havets sendare rör Fadern som är given famn i din rum

Faderns svar är viljans famn i ton