Surahammar Fido famnar

-allvar nu?

hjelp din ventan röra en ventans kellas svar

giv din väg famn i svaret

var Guds allvar

ge Guds rum ventans svar

-skriva då?  svara vis rums ton,,,din rums väg,,,din famns svar,,,Guds famn i rum

- läser bok om döden,,, om kristna på 100-till 300-talet,,,-varför ängslig att det här kommer ut när så många offrat livet tidigare?

venta vi ska famna din väg så du kan fallet senda en väg som ska kenna en famn i Guds famn,,,var rums famn,,,visa din väg i rum,,,var rums visa svar,,,solens kall i rum,,,Jesus sender din väg så vi kan följa din svar,,,ave Gud i vägen,,,ave Gud i vägen,,,ave famnens rum,,,aska ser du ska festa Jesu svar så du vill famna Guds väg,,,jaa,,,Jesus ser du ska vallen famna så rum kan famna en nåd vid Guds hand

-skriva samtalet?  dolt först?  råd?!

ave din nåds röst som famnar din hjelp,,,din rums famn kan se du fösser en gammal famn i verlden

-förklara döden!

summan följer anden så döden fester en andes kellas rum

ge given rum en famn som fast kan röra verlden

ave din rum i svaret

jordisk famn vid Guds rum

-olika rum?

(he) där kan vi se du ska visa jorden Guds rum som famnar

-dör?!  olika rum?  är dödens rum här på jorden? i olika miljöer? vi lever i?

(suck  ler)  lammets väg är i din rum,,,ave din väg i jorden,,,där rör du vis famn,,,se din svar fösser verldens allvar,,,Jesus sender din rum i famn

-känner mig feg som inte skriker ut till alla om "fem"  

santa ska bistå vis väg,,,din väg vill famnen senda i rum

- bara så?!

jaa,,,vi rör rum i nåd så du visar jordisk fin rum

- därför mycket jobbigt händer mig?

skelver din väg?

vis vägs rum var Jesu svar

se Guds rum famna rum i famn

- känner sorg men styrka när jag läser om kristna som offrat livet,,,och är förföljda än idag

viljan rör solen som ventar visa Guds lamm,,,jaa,,,visa vägen rum i famn,,,ave Guds rum i svaret

- att inte visa är ju att fega ur!   ju!

famnen sender andens rums hand

din halva famnar jordisk svar

eldens halva giver jordisk sendare famn

allvar fösser vi i din rum

se Guds famn är i din rum

Jesu svar i famn

din väg vill röra rum i famn

-ja!  tacksam!  de som kommer ogilla mina texter är nog från religiösa 

skelver din väg?

nera gesten är vi som ser du ska vester röra i din väg

ge Gud famn i din väg

- gör så gott jag kan!

var famn i mon-stig falls följe

jaa

ge du din rum allvar så hör Gud viljan i rum

- är döden något man ska vara rädd för? 

immanuel ventar visa dig viljan som famnar

visa din svar

visa Guds rum som famnar rums väg

viljan rör rum i famn

ge Gud nådens svar

allvar vill famna

din rum famnar rums väg

vi har ramen visat

hjelpen är rum som famnar

gammal band fösser din svar

ave Guds famn i din väg

bandets band i allvar

- döden-himmel eller helvete? förklara

du elden hör senda sinnet till rum

ave hjelpen i solens famn

din rum ska famnen senda i svaret

- människor undrar?!

jaa,,,eldens fall ska famna,,,du rör vid vägen i svaret,,,famnens väg,,,eldens väg som sender en rum i god famn,,,Faderns fina rum

- finns kanske bara himmel i olika rum?

svara kast illa var,,, -???,,,- blir konstiga ord

hjelpen ska festa famnens ave

venta timmens nera hjelp så lammet rör solen

se Guds lamm var fösst i vis rum

se valet var vist i famn

din vägs famn i rum

- stanna här och skriva nu?

svara: elden är jag som rör viljan i Guds röst,,,var god famn i vis väg