Surahammar Fido famnar

be                                                                                                                                                       6/9

be

Gud vill test röra

be

be

du sellskap finner ram

be

be

röst giver Guds ton

be

be

veldig famn giver sommar

be

be

din salva finner hjelp

be

be

visan vill svara du helsar

jag ber för lest i famn

 

fantastisk gift (gåva) rum tender

gammal hjelp hör rum

ris elden santa sender

famn hör giv söm

vi salvan finner

nesta vilja elden fester,,,ventan elden famnar,,,hjelp du fast salva,,,se din famn,,,där rustar vi för sommar i jord

ja - elden sellan mörker sender

jentan ska himmelfönster famna,,,din vilja kan salvan mana

Gud ?   ..råd ?

ni ska se jordens tysta tvag,,,giv Gud rum,,,var viljans kall,,,

vad visa mer?

visa lamm

visa rusta svaret

rusta för Guds givna vilja - du skapar

helsar verldens sommar

..gör mitt bästa!

du ska linda rum i jordens famn

hur?

(suckar) handen tinder veljer röra

jaa!

Gud ser du malva famnar,,,giv rum famn,,,Gud sender din minne,,,din sav,,,din ram,,,fest din santa i din namn,,,himmel skapar ram,,,allvar gör rummet,,,

..låta alla trycka ner mig i skosulorna !!!?

nej du sender viljans röst

mer nu?

est ge namn för lömsk ventan,,,Gud hör lömsk rum,,,där du finner minnet

ha ögonen öppna alltså?      (hmm jobbet?)

ge lamm

elden sellskap ser

famn hör

hjelp kant

giv god band

se

handens sav

ge

savens sol

famn

ventar list

human

enter given mantel

ja du kan se andens famn

gammal svar vill tyst visa

gammal famn vill list

gammal famn vill vi nera sellskap ge

Gud säger:

tyst är lamm i minnet

din hjelp tyst visar gammal rum

vi halvan giver sol

vi sellskap svarar

,,händer närmast..mig?

Jesus kan röra lamm,,,havet är tyst sav,,,jentan hender rum visar,,,du ska visa famn,,,ja vi hör din rum,,,Gud valde rum,,,sommar hender ser,,,man ser given namn,,,allvar är rusta för rum

under

tuvan

visar

göm

hela savens shas

Gud

ser aska

hjelpen visar

Gud

vi rör

sellskap famnar

aska

sender famn

mana chansen

till Gud

i tyst namn

famnen ristar

salvan är tiden

var band

be

salvan

sender given rum

när Gud rör

vi helsar jid

kom sommar

ja

Gud valde rum