Surahammar Fido famnar

ventans kella förstår fin minne,,,menniskor förstår form för sol,,,var sinnets famn,,,var visans namn,,,Gud famnen rör

följ ventans avvisning av hell

be

rör Guds kommande hjelp

fönster visar lindans fina mast,,,menniskor där hjelper sommar för din sinnes ton,,,man tinder rör omens givna namn

hemma vi ser Guds hamn när hjelpen mister syndens hender

2/11    21.15

vem hör du

vem fast feller sellskap

vem ger du fin namn

fönster svarar jag

verlden är hörn

jaa

verlden är så sent till Guds göm

hör Guds sinne

menniskor ger elden föss

to. 3/11 02.24

tankar om våra samtal

var vis,,,jaa,,,Gud följer,,,Gud vördar,,,havets rum ser god namn,,,jaa,,,vi enter nu vis svar,,,Ave Guds kall

jaa

du ska minnet se

Guds famn finner jord i sönder

en vis allvar,,,en tinder,,,ger du för jord,,,kommande famn hör vi en tinder ska visa rum,,,du ventar kall,,,se,,,kommande famn är namnet kind som hör gift

-skrev om hemsidan på fb

fönster ventar Guds kellas ton,,,min minne valde din namn,,,Guds svar i rullväg

-rullar nog lite nu i alla fall på fb

fönster visar lindans ton,,,var fem som ventar inter,,,var rusta som hör vis hjelp,,,du bandet vill röra,,,se Guds ton är famn du ger,,,kommande rum hör inter för Ave för ton,,,för Jesus ton,,,jaa,,,för aftonsav är vi nera

fönster ventar kalla dom för Jesus är ris i rusta,,,du kall i jord,,,rör du din väg,,,vi hjelper summan som fester bind,,,rör din sav,,rör din evangelium,,,se,,,Guds röst visas santa,,,bend din hjelp för allvar,,,menniskor vi ska röra i famn

vester vi svarar:istoria ger Gud famn - Gud är Fadern som ger dig svaret

mantel för jord

rör

se

Fadern säger:kellans famn Gud visar,,,meningens röst  finner sol

-vara tyst? -lyssna?

törs sammanjaget följa Guds Ave?

rör din visa

venta minnet för allvar

jaa

du ska skapa en rusta så anti rinner ut

förstå Guds andes allvar

se

du ska fönster röra jord

venta meningen i skam för köldens fall

sönd.

mönster en tinder rör