Surahammar Fido famnar

santa halvan                                                     tom eld                           

över                                                                   följet minns

hörnets gömma                                                 hela saven omen

 

över                                                                   finns sanning

sedens tid                                                          finns hand

 

ser                                                                      fantasi

min famn                                                             enda mantel

 

visa nu handen                                                    sök sanning

                                                                             sök fantasi

vänta min under

                                                                             handen väntar mantel