Surahammar Fido famnar

du kommer bistå

sök var sommar

för sommar hör sol

giv så sömmen famn

hender hör famn

ropa tusen sommarrosors sinnesval

jubla

för din kenda val

jorden elskar val

halvan söker summan

ropa så

vi famnar

ja , vi ser

ja , vi hör

ja , vi elden tusen kan vara

giv så jorden sendarens gåva

visa jorden min verlds halva

verlden ser så fin gåva

hör val i din salvas famn

hur bemöter jag dom som tror jag är en new-age (kärring) tant ?

henderna barnet gör

säg:

human sover

säg:

human är höst

säg:

vi manar gå romans söm

vem är roman?

roman enter jorden så human ser jid

vad är jid?

när valet sönderbarnet famnar

bunden söm har allvar rört

livet gör gåvans sendare

 

tiden följer din väg