Surahammar Fido famnar

svara vis sols kella som ska famna din rum i jorden


-läste verser i morse,,,skriver på datorn idag

eldens lamm famnar min allvar

jaa

ge nådens rum ave kellans ton

dimmans famn är i ave Guds sols väg

vi svarar Guds famnars sellskap som allvar hjelper

ge Guds halva vis famn

allvar vid Guds famn

se du ska famna vis halvas veldiga nera fall så du sender en fem svar i kellan

se du svarar Guds kellas hjelp som fösser en allvar vid hjelpen

be du fem ska röra i nådens lamm så fallet svarar hemma är vi som andens linda fösser

enad god famn

hjelpens sols allvar

ave din väg i vem kan svara Guds hjelp

vem kan se svaret

vem sender ton som kallar jordisk vis svar

jordisk halva visar allvar som fester Guds hjelp

gå Guds lamm

gå Guds kellas fall som visar jorden famnen

ave vis rum i ventans hjelp

ave famnen i viljan

ave vis halva i Guds väg

boningsband visar lammet du tender ave famnen i nådens hjelp

- ber om hjälp så jag skriver rätt!

-råd skriva?

.............. ska himmelsrum enter

- hörde inte ,,, vem?

fest vi ska mil i skolans röst be veldig rum svara din väg

hjelpen är i famnen

havets väg ska röra allvar

dimmans lamm ska nu visa anden Jesu svar så lindan rör veldig hav i famn

Guds halva visar enad ave 

så du famnar din väg

jaa

ave din svar i famnen

ave Guds havsfamn i ton

du ventar visa Guds halva som hör hjelpen röra en allvar

hjelpen i vis svar rör vi i famn

 

-sko min svar?

halvan är mellan famnens rum och vis sols svar 

där ska du senda vis rums kellas allvar

du rör famnen i jorden

gammal vägs svar

havets sols rums väg visar du lindan ska fössa i valet

- det här till mig bara?

allvarskommande svar är så summan av Guds lindas hjelp

havets goda famnar är i vis svar

skriv Fadern allvar hör i veldig rums hjelp

hjelpen finner ton som rör ventans väg i kellans goda fall

be du famnar rum i vägen

ave famnens hjelp i fallets visa jordiska famn

Gud allvar famnar

bindande svar är vem svarar rusta famn

jaa

vem svarar rusta vis sols rum

Gud är i mon i famnen

se du finner tend elden så vägen havet ser röra god svar

giv hjelpen

giv famnen

solens allvar rör vi vid Guds famns svar

sender vis sols väg i nådens halva 

där Gud svarar ave vi rör famnen i svaret