Surahammar Fido famnar

-har en fråga-inte vågat ställa-vad säger ni om profeten xxx?

kaminens köld är hov i nåd

aftonhand följer gammal famn

ge din famn en väg i Faderns svar

Gud sender din rum i kall

jaa

Jesus svarar du andens hand ska visa du är i famnen

gammal gammal famn är i din svar

Guds hand är i ventans rum

gammal gammal svar kan fem se jentans rum svara 

du enter en allvar i verlden

25/5 kl 03

jaa

du hör vår rum i rum

-hjälp kroppen!

allvar är din sendare som anden ska fössa i rum

du enar viljan i Guds svar

himmel anden ska fössa så din väg vill famna jorden

Gud är i din rum

famnen är i svaret

Guds hand är i kellan

följer din fina fössande band

dagen följer svaret

famnen är i din svar

Guds svar i bostad famnar jordisk kella

-skönt när allt är så tyst och stilla nu,,,känner,,,ser ut

gammal gammal rum är rum som sender din hjelp,,,du fösser rum i gammal gammal svar,,,Guds sendare rör din famn

- vem?   jag?

du är sommar som enter Guds svar

Guds hand i havets svar

gammal gammal svar som ska festa Guds hand i rum

havet famnar en rum i famn

du fast ska röra jorden

-mer nu?

gammal gammal band ser du ska famna en rum som enter din röst,,,gammal gammal röst ska du famna i din sendares hand,,,allvar fösser du i gammal gammal band,,,du ska fössa en allvar som havet kenner,,,din andes vester enar vi så Gud kan famna rum,,,se du fester Guds kella i jorden,,,din famn kan se du ska följa en allvar i band,,,velsigna famnen i rum

30/5 kl 12

havets famn rör rum som rör svaret

himmelsande ser du rör rosens fina gamla kella

vi är home så du svarar Gud som är vid domens tvag

en allvar fem sender

en allvar hjelpen kan fössa

du rör din band i kellans tvag

vi är i domens famn i verlden

- skriver dolt nu! flera sidor

aska ser du fösser en band som famnar Guds kall

bistå vår väg i kellans havs allvar

-råd vad skriva? på datorn? till alla?

kend svar är bindande rums allvar

gammal gammal ande är i din band så rum kan finna svaret

-hjälper mig?

jaa,,, hjelper din band senda en bistå Gud i havets hand

-inte skriva något?

nemner du kan skriva föss en allvar som kan fössa gammal ande i kellan

be famnen röra en väg som rum finner senda en rum i famn

se du ska famna en skolas allvar så du sender din vägs kellas famn

dagen är i din väg

famnen är i din svar

gammal gammal rum är i din svar:allvarsfamn i rum

- skriver det förstreckade bara

jaa

skriv du gammal gammal vägs svar

Guds hand som är vid hjelpen