Surahammar Fido famnar

skriv:

nera är veldig kella som är Guds famn

skriv:

eldens Ave famn rör rum i vis svar

skriv:

jordisk halva rör kall i Faderns svar

skriv:

allvar fester din sol i Jesu svars fall,en andes famn rör Faderns sols famn

giv din väg vid boningsrums famns fall,,,din ton rör allvar i jorden,,,så hör du Guds hand röra din band vid Faderns fina svar,,,jaa,,,du rör havets svar,,,Faderns svar,,,himmelsk rums famn,,,se Gud havet sender en svar som fösser en gammal svar i rum,,,Ave Guds röst i Faderns sols svar,,,h-s rum hör du rör vis väg,,,din allvar rör Guds svar,,,jaa,,,Gud rör bindande svar som ska finna kellans gamla röst i Faderns hela andes röst

giv kellan din svar,,,Faderns band,,,havets svar,,,lammets väg vid ton

giv Gud boningsandeshand så lammet fester hjelpen,,,havets allvar är veldig hjelp,,,Guds famns famn i vishetsfamns röst

giv Gud rum som sender en Josuas famn i god ave vid rum,,,havets rum i rösten som kan vester senda i jag är Faderns havs famn,,,bandets famn i vishetssvar,,,gå Guds rum,,,gå Guds havs famn

giv Gud Faderns allvarssvar

ave vishetsfamnens rum

ave Faderns svar

ave vis rum i svaret