Surahammar Fido famnar

bön är ton i din minne

bön är din jordiska famns svar

vis ventar du se

havet Emanuel ska ton som rör din rum kenna senda nådens famn,,,

,,,du ska röra domen som famnar din väg,,,amigo ska valet se så du famnar Guds svar,,,innan vi är i kellans famn du ska senda namnet,,,jag Jesus finner visa mig vis famn,,,var i din svar,,,bindande jag som hör jorden finna kom vi skapar ton för enad jag i havets svar,,,där veldig famn ventil ave havets jag,,,så kommer solen,,,dagen fallet svarade,,,över vis är timmen som Jesus fem famnade

min ventans malva du ser nera vi vester finner där röra sinnets ventan

visa ton så jorden finner Mast

-hur visa bäst?

minnets rum ska du famna,,,du rör jordens röst som är famnen

Gud är vesterjagets svar

bind Guds svar

Guds jag Jesus famnar

allvaret ser din famn följa solen i famnen

din väg elskar famnen

skriv du

rum finner vis rum

din svar fem är i kellan

aska sender du till allvar i jorden

se vi ska svara ton som visar Guds svar

se

svaret är viljan i verlden

viljan som fem sender

ventans rum hendelser svarar

vi ser din väg

vi ventar din svar

din väg ska famna famnen

-vart leder min väg nu?

timmens famn ventar Jesus kenna för ton rör Gud som ventar röra ros

skriv:

hjelpen är vid jagets rum

hjelpen är famnen som hör rum visa svaret

Jess hör

skriv ave kellan i rum

ave vis svar

ave kommande svar

jordens famn i rum fem hör röra tonen

skriv Guds rum famnar

-till alla från Gud?

timmen lindar famn

domen vill famna solens svar

himmel vill röra sendaren som famnar sinnets Jesus i jorden

velsigna din verlds rum

så du tvager ave rum i famn

domino tuman fem hjelper

kom i jordens röst

kom i jordens famn

himmel finner Guds allvar

kom i domens fina rums famn

menniskor ska röra solen som ventar i ton

dino svarar ena din hand så jordens rum finner tinder

-hur i hela fridens namn ska det gå till som jorden ser ut nu??

domino tender aska i sommar

hemma är rum i famn du nera ska famna handen så kinden famnar din svar

Guds svar i famnen

-jag dö eller?

nemner du ska följa vår väg,,,ventans hand är nomenos svar i kend rum före din famn rörde ton

viljan finner Fadern vid svaret

bend domens famn

visa svaret havets fina famn

allvar är vid jorden

allvar är i Jesus svar

visa domen vid vägen

allvar före tend tinder i svaret

minnets svar som följer famn

domen vid svaret famnar

hör Guds rum följa din rums röst

Guds famn är vis i kellan

minnets famn är innan du ska svara eld är fem

ave allvar

ave Guds svar

jordens svar

famnens famn vid hjelpen

hav i kellan ser du finner vis svar

ton är domens röst

visa domens svar

kinden ave fellande famn

viljan rör tend ton i famn

bana domens famn i vägens rum

himmelsrum är namnet

bandets jag i Jissus svar

tend ave svaret

tend ave domens famn

vi sender - du fösser

så skriv du vis svar himmel sender

bind namnet vid jordens rum

havets svar är nådens svar

Guds rum ventar handen senda till Jess svar

allas svar är bostad i nådens ventan