Surahammar Fido famnar

välkommen

en hand

en famn

allsmäktig

finner form

 

så hälsar jag

se

se lasten

se famnen

alla var allvar

 

randen

var en sår

handen

var en svag

 

då väntade

en svar

finn

se den

 

famna över

kanten

livet ändrade

 

se så