Surahammar Fido famnar

varje famn följer svaret,,,rusta för jord vi rör,,,jaa Jesus säger:ventil följer din famn,,,Guds ris ärver,,,se allvar är Jesus,,,Ave Jesus kommer famna,,,ave vi hör,,,se du Jesus famn kan svara,,,allvar för ton,,,tinder för allvar,,,vi fösser din hjelp,,,var rum vid ton,,,namnet ska vi röra,,,jaa,,,sommar Jesus svarar,,,sommar för ton i Ave,,,fönster visar din svar så följet kan höra din famn,,,Guds svar visar Jesus för viljan är savens fasta form,,,nåd är sommar,,,

kenn vi sender vis svar

jaa

se du ris för din namn

Jesus är Guds son

han är istoria för Gud

jaa

Jesus ser du följer hans vinterse

din visa ska ris se för havet veldig rum

kind i Gud kempa så vi kenner viljan

-längesen bibelcitat-få ett?   berör mig?

jaa

finner hjelp där

hjelpen fösser vis

se i Josua där din visa var,,,i sista finner du din minne,,,där följer vi din omen,,,testa Tessalonikernas brev,,,är också din väg,,,i första kapitlet ser du din väg

-tack då har jag att läsa

namnet du var såg vi senda din väg,,,jaa,,,nera du såg fem i rusta,,,jaa,,,du var gest i istoria,,,gärna i hjelp,,,

jaa

du ska höra Guds famn

vi hör du hjelper est sinais jag

där rör du famn

din rum ska visa istoria,,,jaa,,,du fester aska i famn,,,du visar jord var vän,,,där ser Jesus solen i namnet,,,kommande ventan vi ger,,,kommande finner jord vi listar,,,du sjelv följer,,,en vän ventar du ska röra god ton,,,där hjelper Jesus sinnet,,,penningar er sönder kella fösser,,,eld tender din famn,,,

du följer vis väg

jaa

du ska finna meningen

du ska hjelpa jord

jaa

du ska festa sol

jaa

du ska linda rum

jaa

Jesus ska höra du visar iman avvisa veldets hem

Gud ger aska för iman där du rör kind

kommande mening rör vis svar

est veldig aska vid solens hjelp

minnet är eld i rum

följ din röst,,,du ska finna vår väg,,,jaa,,,vi ska röra vis famn,,,se din malva rör jord i famn,,,Jesus famnen sender,,,där kommer du festa en mast vi hör,,,Jesus enter vis famn,,,mönster rör vår jord,,,du ser vår lanterna,,,jaa,,,Guds rum är vis vid famn

allvar rum ventar

bön bind för jord,,,kom för din visas famn vi rör,,,Jesus är sinnet i summan,,,jaa,,,havets famn veldig jon

rusta för allvar

allvar för omen

allvar för svaret

jaa

din rum vi kinden rör

var ton finner rum så vi ser skam i verlden

-med?

besta biten är elskades Josua

besta vester skälver för form

besta rösten ger famn

kalv följer heaven

nera min famn du ser jord som följer allvar

fall vi följer

mönster Gud finner allvar ge

god Jesus är jordens famn

havets ton är min gumma

du är aska för sinais ton,,,Guds kommande hjelp,,,Guds röst för sommar,,,före Jesus var du god Sinai för vis famn,,,Sinais goda famn,,,jaa,,,som visade Ave,,,namnet som jord fast följde,,,jaa,,,besta kommande sommar ska du ge till jord