Surahammar Fido famnar

du aska gör...gör lamm...din svar ser tiden...havet eld kommer du svara...ja,gå se din namn...så fem kan halvan svara...jid eld rör...din svar kan nu tvivel följa...eld var din svar:sinnet helsar

Gud vill sömmensalva vara

ja,din svar är:

havetsöm

salvason

vinterjons tve

hör vi elskar så gammal given val

se du är söm för svaret

rådet är:

var tusen val...gör din pandera i lest...var jaget som dimman lemnar

Gud ventar på lamm...han följer santa som kan lamm famna

ja,du nära din nåd

så tvist rämnar

hendelser giver Fadern

se elska Faderns omen

din estrad giver vi halvansöm

yster (h)est var vi i namnet

ja

elska hell

jag sender

du

svarar

så ser dagen ros

Gud velsignar verldens ros...rör en barn som finner tvivel i sommar...var eld som fast kant tvager...Yes talvis ventan är i din neste...den är cemanterad för söm...namnet enter rösten...Fadern nu rishamn

han eld fast svarar:

Giv var svar nåd för tvag