Surahammar Fido famnar

samtal 1

gammal rums ton rör din svar så du svarar en allvar i skolan,,,allvar är nådens nera famn,,,Gud vill senda rum som fem ska famna,,,ave din rum som följer rusta solen i famn,,,Guds ton är i din väg,,,se du ska följa god rums tvag så du sender en allvar i rum,,,- mådde dåligt igår, tar det aldrig slut,löjligt kanske men,,, venta du ska följa en Mast som Jesus ska bistå,,,du ska svara rum i famn så du följer Guds hand,,,skriv du vår fasta savs svar,,,skriv din famns tinderrums föss,,,se du ska fem senda i kellans allvar,,,se du ska famna Guds allvar i jorden,,,ave din hand som är din allvar i rum,,,ave Guds svar i svaret,,,Jesus santa ska famna en allvar i jordens andes sendares famn,,,ave din tvag i bastu fell,,,havets enade hand är iman i Guds ton,,,du fem ska senda i din allvar så Fadern vill famnens skola se,,,en andes tvag vill allvar summan famna,,,du minns din famn,,,du minns din rum,,,Jesus ave din hand,,,bind bind en allvar,,,visa du vi är rusta solen,,,solens havs famnar Gud följde i hjelpen,,,-sätta in bilden"jorden är min" som Gud säger?,,,sömmens allvar ska du senda så allvar kan följa ave solen i famn,,,-är bilden inte allvar?   nemner du ska skriva en rösts svar,,,Guds allvar i hjelpen är din ave famn i fin allvar,,,kommande tvag vill vi senda en ave kellan i rum,,,ave famnen i fast svar,,,elden är i din santas sols famn,,,Guds ave kall i Jesu famn i vis hand

samtal 2

-något jag bör fråga er om? 

santa ska säga:

vinter följer rum kan jag hjelpa sommar?