Surahammar Fido famnar

Them veldet visar famn    be för famn    ja giv så verlden jagets visa sol

 

råd mig skriva?

 

                       havet veldet gav

                       sommar visar ros

                       så helsar famnens sol

                       vi livet ärver

                       hör allas kant

                       human lemnar kend ros

                       gör allas famn

så?

                       visa så följets ventan

gör så havets val