Surahammar Fido famnar

-händer närmast?

vi ser,,,vi svarar,,,ljum vi svara sender domen,,,ave namnet kellare kempar,,,så Gud vill famna

-varför?  egentligen?

så allvar sender Jesus till namnet

rör Guds visa rum i dagen

din rum är jordens svar som fösser saven

-förmedla mer? på datorn?

nesta gång hjelpen fösser ska du visa ord som Jesus helsar

gå till rum

heaven finner jord sellskap av Jiss som fösser evan,,,havet är bön vid nåd,,,kommande rum helsar:hjelp fössa sinnet,,,för menniskor elden kenner,,,hör god rum visa rum,,,heaven ser,,,jaa,,,Gud är vid domen,,,var eld för jord Gud famnade,,,sender följande famn,,,nera gifen malva ventar jag som fösser ton,,,din mast hör eld röra kind,,,fönster fösser istoria,,,vis hav ska be dig nera senda mast,,,be för din namn som hör svaret,,,home är dagen

-med!  gör det rätta!

be så fösser Gud jordens allvar i famn,,,havets röst kenner verld,,,mönster är famnat,,,minnet famnar

venta ave som hör namnet:kellan är famn

venta sommar,,,jaa,,,Jesus följer allvar

fin allvar är famn

vi sender jorden namnet

rum för kind

menniskor följer,,, du finner då hemma är kempa före nåd

-kämpat färdigt !!?

Gud säger:

be ,,,svara kellan så havet svarar : ena havets sinne

-ja men hur?

för vi ska famna

vi ska hjelpa

vi ska svara jord

elvan är famn

så fösser du din famn

-här kallas det lagarbete! ler

jaa,,,så ventar du namnet

ave jord i omen

se hjelpen för verlden

så hör du ton