Surahammar Fido famnar

samtal

-allvar nu?

Gud sender fin sols ave där du kenner viljan vid dimmans lamm

Jesus allvar famnar,,, där är du i famnens ton

visa vägen i jorden före du ska famna Guds lindas svar

var vägen i famnens ton,,, där visar du kellan som allvar ska famna

dimman är i vägen

tist estrad tomma kval vester kan röra i vägen

- jag?

estraden elden finner så ventans himmelsfeste elden svarar istoria velsignar namnet

kom i nådens kval

kom i namnets velde

kom i ventans kella

 

var famn

var lindans kellas väg

visa du rum för famnens kant där hjelpen visar allvar

visa du famnen i jordisk famns väg

istoria är viljans nåd

 

svar i viljans kval

svar i famnens sol

du ska röra nera lindan en fall som svarar hjelpen,,, där svarar kellan ventans svars famn

du ska svara Guds väg som vill röra hjelpen

jaa

du ska svara nimbus famn som sender kellans rum i viljans svar

Gud är vid famnens svar

- våldet är nära nu,,,skjutningar,,,narkotika,,,psyk. oro ungdomar,,,hat FB,,,

sellskap hör du famnar

- ja!  hjälp!

hör du följer nådens vilja som famnar vis svar

du ska svara Jesu rums famn i Guds lamms väg

- hjälp!   rätta!

minnet visar viljan som svarar elden i vägen

- förbereda?

hör hjelpen i famnens väg

hör rum i famn

Guds kella är i famnen där du sender nera hjelpen i vägens svar

- Jesus ord?

timmen helsar en hjelp

timmen visar Jesu svar

jaa

viljan allvar fem famnar

du ska senda vis hjelp i nera famns svar