Surahammar Fido famnar

skriva om?

Gud manar: skriv om ris,,,jaa,,,skriv om god vinterhjelp,,,så följer en tham din form,,,

skriv om vi nera kempar,,,skriv Gud valde ventans vilja,,,fönster visar namnet,,,famn är home

kommen nera

Emanuel

finner kellan

velsigna

vi sender

velsigna

fin minne

vi sammanhjelp

kommer festa

tend famn

vi hör

varje svar

visa lindan

vinter Emanuel ska kyssa

Gud gammal röst ska famna

fönster visar dig god sendare

kellan är ovan viljans ton

du vill mana vis home

du sellskap visar allvar

tag

aska

hjelp

fina namnet

fina svaret

fina givna rösten

Ave kommer visa

tham vinterköld svart hör

för jord i synd

menniska gör lender hörn

kav???i? tar anti för nåd

kom vi svarar

röst rinden ger anti form

form för lindan ventar famna

ventil är viljan

ventil är dom

ventil är svaret

ventil är kellan

famn är svaret

famn är svaret

sommar är rusta

valet är röst

jaa

valet är sommar Gud såg