Surahammar Fido famnar

 

 

himmel var hjelpen 

som andens sol ska du röra nådens rum vid val i vägen

andens svar kenner nåd i domens sendare

hemma rör vi vägen

ave jordisk kella

ave Guds rum i vägens svar

 

Jesus är viljans gamla svar du svarar

Jesus är i vägen som sender sinnets sol

solens svar är Guds lamms sendares svar

visa jordisk svar i vägen

hemma rör vi rum som tender Jesu rums famn

ave Guds rum vid bandet

sinnets sols svar i vägen

Gud är hjelpen i ave famnens rum

havets rum vid jordisk svar