Surahammar Fido famnar

Han fö´öljdä flo´odän äfter ka´nten

å ve nä´ästa hörn

dä hö´ördäs ett jä´mmer å ne´eranför bra´nten

dä låg en jä´ättebjörn.

Dän vä´nde sakta sitt hu´uvä opp

mä skrä´ämda öögon dän titta på hu´ndän

va´tten tääcktä halva hans kråpp

"Dän ä ska´adad", Ruff gömmersäj i lu´nden.

Blan blaana å grö´önskan fanns må´ånga hål

Ruff liggärsti´lla å ti´ttar

tänk om björnän mäj ii´ntä tål

tänk om´an mäj häråppe hii´tar