Surahammar Fido famnar

hymn är sinnets kenda famn

kantare

ni ser

där följer

solens famn

gåvan

velsignar jag

se

sinnet var famn

över allas tider

hör lov

hör liv

se lov

se liv