Surahammar Fido famnar

 

-allt runt! ber! hjälp kroppen!

varlig är svaret

minns du din mast

jaa  vis elskar jorden

rum är hjelpen i malvas famn

Guds jordiska svar är summan av svaret

du Jesus rör i vis famn se du ska tenda havets jordiska jon

så lindar vi famnen vid rusta famnen

-tankar allt runt!

se din väg vill hjelpa famnen

se din väg vill famna svaret

se din väg hjelper famnen

elskade svar visar jag

sommar ventar bistå svaret

jaa  ena sommar i hjelpen

ena god famn

du minns din svar

-ge famn-visa famn,är det min väg i livet?

vi sender din svar amigosvar i domens rum,,,du ska röra namnet sommar,,,jaa,,,du ska visa enad rum vid din röst,,,himmelsrum famnar din svar,,,hjelpen är i minnet

handen     famnar

rummet    finner

viljan     rör

sendaren     sinnets famn

val     kempar

rusta     velsignelse

föss     kiss

rör     famn

se     Jissus svar

elska    kend rum

hör     svaret

dino     sender

elska    domen

visa     solen

rör     sendaren

be sommar svara nådens rum

visa svaret för svaret

Jesus hör domen hjelpa

Guds väg allvar är i svaret

tvag Jesus famn i rum som där sönder famnar

min ventans röst ska Jesus finna i jordisk famn

Guds famn väljer hjelpens famn

visa du din rum så rör vi god väg

-klimatet !  råd?

tendande röst ska festa följande rum

heaven elskar jag

då minns du din svar

istoria vill vester famna

-klimatet? på jorden!  råd?

Guds röst följer veldig tvag

jaa  Jesus elden finner röra rum

din väg famna famnen

-is smälter!

jaa så ser du din viljas rum famna rosens svar

elden eldar hör fallet ska finna vis hjelp

-skriva till alla om klimatet?

fem finner hjelp

så sender vi skolans visa famn

-hur förändra?  går det?

jaa  Guds svar är din visa famn som elskar jorden

-bara gå här och älska jorden?  går det? förklara

havet vill se du ska finna vis svar i din väg,,,jaa,,,din väg fester ris i svaret,,,pennalism följer din fem,,,elskade famn,,,visa sommar i verlden

-gör det!  i det lilla !

jaa så ser vi din visa famna bandet till ovanrum som vill röra jorden

-vad?  hur gör ni?

vi sender istorias röst så viljan följer verlden

Guds rum elskar domens sendare

tend du namnet

Guds svar elskar famn

Guds famn du rör

skriv:

allvar är famnen

allvar är jorden

allvar är din svar

istoria ska visa svaret

Jesus är istoria för havets namn är svaret