Surahammar Fido famnar

Gud ser din sönderverld

vi allvar rör

hjelp du min svar

Gud rör sommar

Gud ser du ska svara sommar,,,Gud ser din hjelp,,,se du finner din svar

heavens rum ska visa jorden domen i allvar

havet är ju i verlden

havet följer vägen

elden vill rum fössa

havet är i svaret

ton finner min svar

tend dagen

-allvar nu?

Faderns svar som du ser Jesus följa i jorden,,,där visar du namnet Ave Guds röst,,,Ave vis svar,,,kommande väg du ska vilja famna Josuas svar,,,havets svar som ser du finner tonen i god famn,,,du ska röra din väg i hjelpen,,,andens svar ska se du fem eldar se följa din väg,,,då minns du vis famn,,,du skapar famn,,,

himmelsfamn i formen är nåd i vägen

Ave famnen i verlden

-händer nu ?  jag göra något?

nemner du ska visa jorden Guds rum

se havet är rum för havets hjelp du sender verlden innan jordens rum ska himmel famna,,,

skriv:

jaget allvar ska famna

ave svaret

summans svar

Guds rum i verlden är solens famn

himmel är Guds svar du följer

din väg minns sommar

bistå allvar i rum

velsigna din väg så svaret famnar din rum

du ni svarar allvar i bandet

Gud bistå dom

allvaret sveper i solens värld

istoria vill röra ton

ave famn i jorden

Mast följer jordens rum

-hela tiden är det som jag väntar på något!

besta rummet är mistel rum som istoria finner svara,,,Guds svar som vill röra din minne

-mitt minne som jag gör här och nu?

bistå famn

-gör så

min vägs rum är tonen som du svarar

innan vi ska röra eld i rum

sista sommarfamnen ventar jag Jesus se i domens famn

 

aska ska du se kempa i rum

aska ska rum svara

himmel allvar ser din famn röra hjelpen

skriv du till alla :

allvar är verldens ave sol

allvar är famnen

allvar är sommar i sol som ser hjelpen senda svaret

ena vis verld

ena Jomalas svar

sinnets svar

jordens ave ton

din rum fem ska famna

Guds svar före tend röst som kenner jordens röst

Gud är vid vägen

sommar ska rum famna