Surahammar Fido famnar

-råd mig vad skriva?    samtal? innehåll-vad?  hjälp!

hemma lemnar hjelpen sin svar:

skriv där rör veldig hjelp famnen

jaa

hjelpen rör Josuas heaven

visa jorden fin svar

gammal famn rör solen

visa jorden röst i svaret

helsa så heaven jordisk hand

då minns minnet hjelpen

Guds rum tender hender

så visa jorden god hand

veldig hjelp kenner rum

heaven är savens rum

hör domen famna

minnet är över din jag

minnet ser din rum

minnet finner din sendare

minnet fester jord

minnet sender vis famn

sommar havet är

jorden över lindan nera ser

du svarar vår famn

be så vester visar din sommar

Mester är jordens gud för dom

havets tendande rum Jesus följer

-ber!  hjälp!  oro!  tvekan!

hjelp god savs svar,,,besta svarar du sender svaret ljum famn

-räcker! så? måste må bra själv!! prövning hela tiden!!

var kinden

 

kempande kella

nesta svar himmel fösser nåd i din allvar

Guds rum fösser Jesus i verlden

-hjärnan snurrar av tankar,,,

Mester i Ave ska svara dig

se din hjelp fösser vis famn

tender din malvas visa svar

svaret i svaret är namnet kind för ton