Surahammar Fido famnar

sommar elden                                                         döm

elden                                                                       eld

har inter kantat                                                      elska

tiden manar                                                            svara

elden under                                                            fem tiden man ventar

du minnet ser                                                         där ömmar

giv så veldets ros                                                   gåvans tid

alla elden ser