Surahammar Fido famnar

17/5  22.08

vad förväntas av mig nu?

att velsignad veldig visa ska mönster minnas

Gud - rätta?

nemner rusta Guds minne

du sestav ventar mellan mantel och rum

bana Guds tid

anden mönster velsignar din mistel

hjelpen vill jag nå

dynamisk mellanmast

menar tyst rum

Gud säger :

din menniskoverld gör så veldet mörker nera vinter fester

du mönster velsignar så misstag en milväg visar

Gud säger :

när ventans mynt finner Guds visa velde , ser sav kontikis vester

vi vester elskar,,,gåstav kan mönster hymn visa,,,rusta då för bind vis god röst,,,menniskor mörker velsignar så Gud menar sinnet saven visa

för alla?

för vester end

händer då?

histaminhender eld mönster kenner

Gud säger :

fistel över lest vill verlden mönster sönder röra,,,timmen aska lumsk menar visa

Gud säger :

du ska tusen röra,,,vi fester lest,,,hasta vi ventar på din kasta vester mönster

mer datorn?

kellare öster menniskor minns

så   så   så

Gud säger :

var lamm vid vis son

vad är vishet nu?

du ska menniskor visa att vi tyst elskar dom

Gud säger :

mönster tyst vi hals ventar måste band velsigna

Gud säger :

tyst kastar måste fester sen

förklara?

Gud säger :

finner aska velsigna tyst band

Gud säger :

du ska visa est

hur?? bäst?

Gud säger :

du ska visa svaret för verlden,ja, minnet hender velsignar,,,gåstav ser du rör vam

hur?   datorn ?

Gud säger :

Gud ber gammal röst

visa Faderns minne

tellhand menniskor ser

din göm helsar ventans röst

bistå vår röst

se vår last

god hör val

din namn hör last

visa då band

vi famnen rör

giv så festet kasta röst

be

vi hör din ram