Surahammar Fido famnar

nåd binder nåd

 

be nådens väg binder timmen

be Guds famn svara nimbus

be vishetssvar senda lov i famn

allvarsväg rör vi i hjelpen

- vad skriva till alla?  vad är allvarssvar nu?

hör

vi tender nådens nåd som lindar vägen

vi följer rusta gammal väg som hör nåden svara jagets lim vid tendande gamla lammets kella

se Guds väg svara

allvar sender Guds famn så lindan fösser en allvar

- allvar är famn!   mer allvar?

är famnens kella som fem tender i nåd

bindande viljas svar fast ska tvaga bostadssvar

be

velsigna fem som svarar ton i famn