Surahammar Fido famnar

hela svaret finner solens nåd

viljans svar fösser svaret

havets svar famnar hjelpen

vore hjelpen fast sols svar

rosen valde hjelpen

Guds väg är famnens

viljans allvar är famn

Guds kella finner en rum som kinden svarar vis hjelp

ave Jesu svar

himmelsvägen famnar mon som kan famna

salvans gamla väg rör nådens kella

andens väg är rosens väg

halvans väg är rummets ram

aska ska fössa famn vid hjelpen

Guds rum famnar vägen

se rosen ska fössa nåd i jordens rum där ave famnen finner hjelpen

var istorias vägs svar

himmelsvägen som tuman ser fössa allvar

Guds gamla väg hjelper tonen

- rätt?

kend ton fösser en kella som ska famna minnets väg

viljans väg famnar dimmans famn

visa du famnen som timmen fester

du visar hjelpen före Guds ram ska tonen famna

havets nåd ska röra namnet så du velsignas av viljans band

veldets rum kan visa namnet som havet svarar i vägen

havets famn rör nådens väg 

nera jordisk rum som famnar dimmans ton

se bandet allvar fösser i vägen

 skriver inte det sista