Surahammar Fido famnar

en svar

en väg

 

Jesus finner

istorias famn

 

inter svarar

Guds famn

 

rör hjelpen

ave famnens väg

 

estrad menniskor svarar

istoria famnar Guds famns svar

himmelsfamn elden kenner

viljans halva öm rör hjelpen

Fadern sender viljans famn

istoria rör allvar

 

- världen, samhället, klimat, oro, allt runt,,,  meningen?

viljan ska finna svaret