Surahammar Fido famnar

 

 

Gav tiden

malva sender

namnet var

sinnets ton

galvanisera

verldens ros

namnet minns

alla est  AVE

Nu

velsignar

verldens hender

där

ser alla

interminne

namnet

sömmen

kan allvar visa

där est

är himmelssvar

 

                         Gabriel