Surahammar Fido famnar

delar ur samtal:

gammal famn ventar vilja svara din Mast

bistå rum i verlden

bara fallet kan bana vägen

-råd idag?

ha stig som tender nådens ton,,,venta viljan som fem rör,,,viljans dag ventar visa följet du rör fallet i vis svar,,,bandets tvag vid rum

aska ska din minnesröst senda till nådens svar

eld allvar rör i verlden Guds verld som följer din väg

-banker,politiker,chefer utnyttjat ek. system, nu kommer det fram :)

jaa famnens nemnare ser rum som anden sender till hamn,,,eld rör vis famn i Guds allvar,,,havet sender din form där du hjelpte Gud summan festa,,,Fadern ser Jesus senda viljan som anden ska röra,,,mantel enar vis svar i famnen,,,anden sender kellans hav,,,fem tender din vägs kommande minne,,,minnets ton är Guds ventan som Emanuel ska venta svara domen i koliska(?) lindan

-råd nu?

ave kellans andes allvar

-allvar nu?

aska skiner som du ska festa i nera rum

en allvar är din tvags tend som GUd ser famna solen

du ska skriva sommar ave verldens svar som ventar Guds ton i bandet

skriv Gud ave kellan följer viljans enade kamp

kommande väg vill fem röra så du ser en allvar venta på Guds val i vis svar,,,se din väg famnar viljans andes sol,,,du ska venta viljan som följer dagens tendande Mast,,,havets santas famn,,,amigos allvar är du som visar hjelpen i bandet,,,Guds famn som famnar namnet i bistå havets ventans kella

fest min nåd som tender Guds halva famn

fest min famn som sender bindande sol

fest min följe som sender Gud,,,ton sender Jesu svar som följer din famn

se Gud rör rum i fin famn

gammal famn ska senda din allvar i skolans famn

-allvar nu?

tag dom som tender viljan som heavan ska röra,,,din rums röst ska där finna min hand,,,där ser vi du ska följa Guds röst som sender mantel som tager viljans famn,,,hender allvar ska följa i hjelpen

gammal rum allvar ska senda till mantelrum så namnet famnar vis famn,,,ave jordisk svar,,,viljans hand som sender en kall som famnar verlden,,,Gud ser din väg vid famnens svar,,,enad jag som svarar Guds famn,,,där havet tonar din sols svar som havet kan senda till kellan

savens svar är Guds röst som nera visar din rum,,,Emanuels allvar i famn,,,enad kella är fallet som följer Gud i svaret,,,sender din allvar i rum,,,Guds svar följer rum i vis sols svar,,,Emanuel är din santas hand som famnar din rum i jorden

Gud kan svara du minnet ser havets fall i handen,,,gammal famn ska fast senda Jesu svar

allvar kallas din band

som är i din kella

ave Gud i solens hand

ave Gud i rum