Surahammar Fido famnar

 när vi eld svarar öm halva rör sol...giv så Fadern vis salva,,,han valde tiden som god rör,,,fest då ramhimmel i gammal jag,,,du ser elskades ventan tumast famna,nu giver du son aska omen,,,var intersöm,,,se mellstav helsar kant,thäm var estrad för lamm,,,ja,,,bind då santas svar,,,himmel elskar hand,,,,,,anden menar (h)est sav hemtar,,,se allvar vi panderar,,,human,var din jagandes tvag,,,du bestav gömmer historia,,,en hand panderar,,,Gud var aska vid rum,,,anden elden når,,,ni kommande fasta jag hör,,,allsmäktige val ser söm,,,när du var jons ton handen Fadern såg,,,elskade hender helsar havet,,se allvar vi hör,,,giv anden sol,,,din ton man famnar,,,

 vem?

andens hymn

vem?

tusen bor i jaget

vem?

sendarens svar

vem?

Fadernas nåd

vem?

jagets eld

vem?

Aves dom

vem svarar nu?

elds svar i jaget

man hör hymn

måste man gråta innan sol??

fester ventan du ser

Gud kan famna

Gud valde se, ja,visa då din vintertvekans val

 

Gud helsar:

enter tvist för himmelsnamn

Gud hör rum

vilka handlar med handelsfestet?

Gud och östernamn

se

Gud

pass

havet hör han veldet svarar

havet vi varnar så Gud kan vara vis

Gud Fader kan se,var visa

gör fin sol

ni aska täljer,hör Faderns fina visa

dagen ventar gör ros

nåd binder jag så du namnet hender nemner

gåvan var hender som jag såg

var så nu min jons svar

hör vi såg var dag som svek,söm famnade

nåd vi famnar

din visa ser verlden,se ljum svar

jag se och ge?

ge vår namn

ge så tusen val i din hymn

bend vi var jons svar

Fadern visar nu

där visar Gud sin svar

se vi Faderns dom

hör så på solens namn

ja,livets sol som hör ton

se ave så fester summan god val

Gud hör namnet sammanlamm

kasta där jante,så famnar omen

hmm en gång till,,,

besta visson,,,se lamm,,,där finner summan ton,,,du visar Gud vi fem gör,,,last är kall cement i verlden,,,vester söm bönar sol,,,band elskar ljum,,,kenner domen famn? se då finner jag tvag i svaret,,,öm aska,,,se vi ser,,,jaa vi hör under Faderns namn,,,du har Faderns cemanterade dag,,,

ventans dom

temjer tiden

du faller

fester svaret