Surahammar Fido famnar

Små historiska händelser från 1600talet o framåt                       

Händelser tagna ur " SURA SOCKEN" utarbetad av Theofil Öberg

Bilder i fri tanke av "matte"

Då kom fjärdingsmannen, sedemera polisen, först till häst,senare på cykel.Idag finns ingen på plats.
Anno 1670.Godsherren på Vestsura Herrgård klagade hos Domkapitlet i Vesterås över, att en del kvinnor obehörigen trängde sig in i för dem ej avsedda kyrkbänkar.

Polisen kom om Ramnäsbor befann sig i Sura efter kl. 17.00

Åtal: Lösdriveri

10 januari 1819.Arbetare utifrån, nejtack, inte utan sockenstämmans medgivande. Straffbelagt.

År 1857.Han kom om icke ringade svin uppehöll sig på landsvägen.

Kortspel,med eller utan pengar,förbjudet utomhus på Bruksgatan.
I huset här bakom bodde matte i 2 år.Kvinnorna som tvättar utomhus på 50-talet är avbildade efter tidningsurklipp.
Man hade en stor gemensam kompost,därifrån ledde ett dike till ån.Bakom husen var öppna avträden,ett öppet dike fanns efter hela Bruksgatan som löpte vidare till strömmen.Svaga lutningsförhållanden gjorde att luften var ohyggligt förpestad sommartid.Man hämtade vatten till hushållen , från ån, i skottkärror till människorna.Idag mockar vi till hästar i skottkärror.   
Tre kvinnor har styrt Bruket.På 1600-talet bodde alla arbetare på ön, där Herrgården ligger nu.Så även den kvinnliga disponenten.(den första och den sista som bodde med arbetarna)Efter en stark vårflod,förstördes dammar,broar och kolhus,samt verkstadshus.Nya arbetarbostäder byggdes då på andra sidan ån.Innvånare på Bruket var 25 st.

Stupstocken utanför kyrkoporten.Här fick du sitta om du somnade och snarkade under gudstjänsten,om du inte hann släcka cigarr eller cigarrett innan klockorna ringde eller om du inte stod upp i gången under predikan och psalmsång(det sista gällde gossar under 26 år)