Surahammar Fido famnar

gammal sol ska senda viljan som du fösser i rum

viljans svar famnar Gud

viljans tvag är i svaret Gud rör

såå iman rör du viljan i rum

du ska tenda viljan i din väg

tenda viljan före Gud ska svara viljans hand

-viljan till vad? förstår kanske inte!

hjelpen rör ventan i vis väg

-viljan leder till vad?

hjelpen som tuman ska veldig kella fössa

-viljan att hjälpa?  till vad?

ventans jag som är dimman som veldig hand svarar

tonen namnet sender över eld som ventar du ska fössa hjelpen

-hur? förklara?

solen ventar viljan som fallet ser hender röra

viljan vid vägens svar

eldens röst som ser viljan fössa en allvar i rum

Gud är i din svar

Guds allvar i famnen

-jag vill fössa famn,,,,,,gör så

en ton sender din vilja som faller i tonen

där är hjelpen i rum

aska minns din väg

aska minns svaret

kenner din väg

kenner din sendares famn

en hands rum

en hands tvag

en hands visa hand rum fester

Guds ton faller i hjelpen

Guds ton faller i vägen

viljan fast famnar Guds svar

se

du famnar en famns famn

Guds jordiska kella vid viljans svar

Guds tvag ave viljan i famn

-vad är vägens svar nu?

velsigna viljan som famnar,,,eldens hand ska famna,,,du kenner famn,,,du famnar sendarens svar,,,enad kella famnar,,,summan följer nera Guds röst som följer din svar,,,eldens hand i verlden