Surahammar Fido famnar

viljan är nåd

allvarsvägen rör vis svar

enad väg som famnar

du vill svara nemnarens nimbus där vis famn rör en väg i rum

visa vägen för nådens svar

himmelsvägen i jorden

be

Guds svar rör hjelpen

visa viljan i jorden

gammal väg ser du ska famna en famns svar

jordisk svar i famn

ave Guds lamm i famn

ge gammal rum röstens svar,,,eldens svar vid nådens röst,,,himmelsvägens svar vid ave Gud i lammets famn

 

allvar ska vi röra där hjelpen fösser en väg som svarar lindan

Guds ton svarar malva så lov fösser Guds svar

öm famnar minnet i rum

allvar fast sender röstens svar

dimman rör vis svar i hjelpen

Gud dimman famnar

ave famnen i ramens famn

- göra?

du ska festa fallets svar som följer hjelpen

du ska fössa famnen i rum

jordisk svar i rum rör vi som sender en röst

jaa

given rum ska tenda ramen som följer Guds halva

där rör du vis svar i hjelpen

ave famnen i rum som namnet sinnets svar ska följa

ge Gud vägen i jordens famn

ge rum rösten i rums feste

du svarar allvar i Guds svar

hjelpen är ris i sinnets svar

amigos sol är Guds vägs väg

vi hör hjelpen röra rum

vi hör rum röra famnen

vi hör kellans svar som fösser en sendares famn

Gud hjelper Guds svar

jaa

Guds lamm är i verlden där du fester en svars lamm

ave Gud i famn

ave famnens lamm

ave hjelpens sendares lamm

visa Guds famn i rum