Surahammar Fido famnar

gör andens minne

jag är sinnets under

jag är livets visa

jag är lämna (ge) val

jag är livets hand

jag är lämna sommar

salvan helsar sommar

jag livet ser

kom velsignade ros

se aska

lämna ventans ros

där hela verlden önskar fem vara

hur?

henderna visar din öga

hör estraden

est är min mon

vi helsar verlden lamm

välj så nåd

man hör val

rosen gör min namn

minnets fem allvar

försöker!....  förstås!....

Se livet