Surahammar Fido famnar

se son som vi  ventar,,,när är väntan slut?,,,då gör sista svaret: Gud tyst mönster panderar,,,långt kvar?,,,ja rummet svarar:menniskor gömmer velsignad röst,,,du måste svara: se jag är rusta,,,där svarar val,,,då ventar vi rum visa,,,lång tid?,,,(he) nera höst valde visa,,,mönster vill svara: famn är lerare i sommar,,,råd berör nu?,,,där jagar hell menniskor,,,se mönster som du santa minns,,,när du ventar minnet - velsigna då mörker

gå så vi hör gammal gammal famn,,,menniskor elden minns,,,då havet famnar,,,

din sista sömmast är våldsam,,,våldsam???,,,fast ventar rusta för lamm,,,där menniskor visar dagen,,,menniskor vi enter,,,menniskor vi söm rör,,,menniskor ser hasta,,,måste rest vester pina så de enter sav,,,gest ber son menniskor nå,,,gör var stig i famn,,,

Gud minns

veldets fast

öm famn

giver lest

fistel hell

hemmar varat

över son

binder vis

sommar ventan

enter famn

se verlden

elden mörker

ventar famna

måste ris

summan vara

elskar vi

höst i rum

jordbävningar och nu vulkanutbrott med askamoln -tillfälligheter ja

verlden öster besta ventan

bender gör mos av mörker

min visa

vi famnar

vi följer rösten

vester benar sin mörker

veldet består

gudstav är sestav

mönster nera vi svarar

ord människorna?

där veldet benar sin föll

Gud säger :

mörker hör

visa havet röst

menniskor finner söm

då veldet hell vester visar

menniskor du ventar visa

rör livet i mast

menniskor svarar :

kasta rösten

göm hender

vi säger :

Gud elskar svaret sommar

vad viktigast förändra?

vi ser mörker fönster

där sveper ljum

minnet kenner höst

var vis så livet finner Guds svar

svaret är?

kasta aska över verlden (aska är här inte vulkanaska)

där hör vi band

Gud vi svarar :

son vi aska helar