Surahammar Fido famnar

var din svar för lundens visa famn

fem

tell

kinder

Gud veldig mast

 

nera

elskar

gift

Gud såg visan

 

besta

kasta

sinnet

Guds sinnes svar

 

din väg

hjelp din svar

se Guds allvar röra

 

hur hjälpa Gud?

Gud visar dig

Gud hör

du ska anti se

se vad det var från början? vända till något bra?  så?

vester elska i köld Gud kan minnas,,,est ska hinder se,,,se Gud elskar Guds andes ton,,,Gud ser du hör hans namn,,,hjelp namnet röra aska i rummet,,,då visar du sendarens goda santas kenda hjelp,,,meningen sender tinder,,,

vest i sinne

vest i rum

visa svaret

Gud vi sellskap ser

giv din santa

giv din namn

Gud vi sender

i santas famn

var god

himmel enter hjelp,,,så hjelper svep tinder,,,Gud finner santa,,,du ska hjelpa svep,,,Gud visar dig,,,mellanband hör du salvasommar,,,geldenär hender var,,,han hjelper allvar,,,hjelp i Guds jord,,,du sestav ska hjelpa visa anti,,,ventans inter hjelper,,,så du finner intersommar,,,Gud ber dig eskalera din jomala,,,havet eld finner så,,,hjelp handen sommar röra,,,aska ska du se,,,hör vi elden sender famn,,,ja,,,hör du nera din selvande hamn,,,

dö?

hm (suckar) venta hjelp i vis andes sommar så vi kan hender visa ave,,,veldig est ser rum,,,Mester nera ventar se,,,human kan giva famn,,,så tender du Faderns internamn

namnet?

istorias ton

gör lindans enter

gör viljans ton

gör rummets sinne

du menniskor ventar finna se hals

hjelp Gud se fantastisk summa

konkret?

Guds sinne elden hör,,,jaa,,,allvar nera famnar,,,du ska venta son som hender hjelper,,,han visar dig sommar,,,Allsmäktig sender din interhjelp,,,där veldig sinne visar du hör havet,,,famn nera vester kan tinder nå,,,min salva helsar: vörda hjelp så ventar rummet nå sommar,,,

mönster

du var elskad

du sellskap fann

valde

Guds jord

hjelpte

var tid

fin är du

Gud enter din sommar,,,minnet är humans santas ton,,,be så kan vi se,,,anti kan minnet sönder höra,,,havet fester ljum,,,Gud ventar du ska visa verlden festet,,,se du sender famn,,,Gud ventar du ska dela verlden Guds sommar,,,Mester ska be du sender gift i ord,,,gammal där tinder sender,,,tell havet du visar sommar,,,namnet är sol,,,vi est rör,,,Gud iskall vester hör,,,

jaaa,,,fryser,,,gråter,,,eldar

Gud hör est är famn,,,visa du din menniskohjelp,,,Gud valde viljan,,,bend famn,,,hjelp fantastisk ton visa dom

när?    förbereda?

havet säger:

himmel är du

god fast svar

ja

visa du verlden

Guds sol

hasta så

vi ventar vinter ömma

hur bäst fortsätta?

Gud visar dig

menniskor kan följa rum,,,fantastisk sellskap följer dig,,,ja var estrad för din sendare

ska jag säga nu att han kommer?

jaa så säger du att minnet hör hur sendaren kallar sinnet,,,gå minnets allvar