Surahammar Fido famnar

vad är det rätta?

sanningen

välsignar handen

sanningen vill en fin minne

ingen religion alltså?

sinnet     allvaret     famnen    vörda jaget     havet              det är sanningen

vi var tiden

sinnet allvar ser

handen famnen gör

vörda så vän

finn sinnets ande

sinnets famn hör

J  s u s  vallar

ok! han är där?