Surahammar Fido famnar

Guds svar velsignar hjelpen där rosens svar famnar domen vid andens svar

hemma minns rum halvans namne som rörde Guds väg,,,du ska famna Guds svar,,,Jesus allvar rör så du famnar minnets svar,,,skriv du domens vilja i jordens rum,,,du ska famna dimmans vilja där rum finner minnet,,,gift är i hjelpen,,,famnens bindande svar ska tonen fössa i rum,,,lammets minnesväg följer Guds svar,,,lammets nåd rustar rum där kellan svarar rosen: ave famnen i jorden

Guds rums famn i famnens svar ska senda en andes svar som fast rör jorden

skriv du

boningsvägen sender famn

aska svarar nåd

himmelsfamn giver famn

Guds famn är i jorden

bindande svar visar du ska svara en famns ton där jordisk famn är i verlden

aska svarar hjelpen

aska sender rosen i famn

giv Guds famn vägen som rör rum

samtal

bind bandet

- skriva det jag inringat?

aska sender allvar där svaret famnar Guds väg

se skriv du famnens väg som svarar kellan i vägens linda

ge Gud svaret

famnens svar

Guds sendares svar

fin allvarssvar

gift vid kellans sendare rör rosen i vägen

ave Guds svar i mantelsvar där rum kan famna solens hjelp

famnen rör vi i solens svar

aska kenner dimmans band viljans väg vid famnen

ave famnen i jorden

Guds minnesväg i rum fösser en rums svar

Gud famnar

dimmans rum rör vi som är Guds kellas famnar

en väg visar vi i rum

där kan famnen senda en famns fall så bindande ros fösser hjelpen i jorden

var famn i verldens allvar

Guds svars svar i gift är viljans svar

fallets väg i verlden svarar hjelpen i rum

- tacksam!

boningsrum sender nåd i nera famns hand

ömmande rums väg vid rosens famn

- skriva allt?

ventilens linda hör

sendaren svara

eld  aska  svarar jaa