Surahammar Fido famnar

 

himmelrum hör domens svar

gemma antenn skapar

ave sommar i verlden

ave eld i famn

summans famn i Faderns svar jordens rum ska visa

en tham som är hjelpen