Surahammar Fido famnar

Mast kan svara

kiss

hjelper tyst

famn

var ventans mantel

 

nera

namnet

giver lest hav fast röst

 

gammal

rest

hjelper famnen se tyst

 

nåd

tinder

giver fin sommarfamn

 

handen

valde

vis rum i ton

med rätta !

vi ser röst i din malva,,,Gud vill visa dig ljum famn,,,se handens sommar,,,elska viljan som ventar på malva,,,

viljan helt ut _ vad o hur gör jag då ?

venta sinnets ros,,,Gud man dig sestav hör,,,gå så hör list visa dom,,,

översvämningar _ ras _ stormar ??

allvar hör,,,ge handen som rustar för allvar,,,Gud mantel sender,,,giv kasta sommar,,,testa Faderns aska,,,hjelp havets svar : barn elskar namnet göm

vem tender domen ?

vem varnar kant ?

vem svarar sommar ?

hjelp rusta fast salva,helsar jid himmelshav

företagshälsan _ blodtryck_hjärtat_ledsen ?

gift elden når,,,veldig tyst famn valde famn,,,rusta för jomala i din visa sommar (jobba där?)

bana hjelp,,,hasta human i vester tom finns Guds rum

svettas,het,bara vid tanken på jobbet , läste "evangelium veritatis"

jäntan lilla du öster band,,,vill kant svara,,,var dom i famn elden svarar,,,jentan ventar svaret istoria sender veldig fast öster roman,,,Messias selver syster rum,,,hasta hjelp för namnet,,,kan veldig syster se,,,jentan ska komma sinnet sönder,,,jentan ska rusta allvar i rum,,,jentan ska gå till savens veldiga famn,,,Vursten elden giver sommar,,,dö ??,,,senare måste du vinter göra,,,gåvan helsar istoria för tyst salva,,,vems historia ?,,,eldens famn,,,isoriahals hjelper skunda hjelp,,,vinter elden nu menniskor kenner,,,ventans famn visar kind,,,puh  kokhet ?bön mellvar,,,be för rummet så elden hastar skymmande sav,,,Ave havets enter i salvan,,,göra konkret ?,,,hjelp sestav i tyst summa,,,namnet istorias eld vill giva kasta rum hell,,,men !?,,,giv din band,,,rusta rum för selvande sav,,,veldig salva tyst famnar,,,namnet rusta vi hals svarar,,,

händer med jorden ?

hjelper sestav kiss tidens famn,,,giv heaven i tomt vester,,,

ger av mig - runt !?

yes så skapar svaret,,,val enter vid svaret,,,kommer köld,,,allvar hör hell

klimatförändringar ? = kölden ?

vester kan mana hjelp,,,est skall visa rusta,,,kiss så tom verld

kyss = enda rätta ?

yes så ventar vi rum famna

när ?

då Gud svarar

selvdoms namn

havet svara

malva ser given rum svara

din givna famn ser sol