Surahammar Fido famnar

-råd skriva ?  på FB

se sommar säger:

skriv kend är din svar

kend sender din sommar

kend är jordens fina sommar

domen hender visar hjelpen

kom till solens famn

då minnet rör solen

jaa hjelpen är sinnets svar

din allvar är dagen vid rum

se ros ventar fin hjelp,,,havets minne för ton,,,Gud visar dig,,,havet är ventan himmel svarade,,,havet är svaret,,,hjelpen före sinnet är gåvan,,,se god sav finner minnet,,,mönster vi ska hjelpa,,,be så hör vi god minne,,,se vi sender din minne,,,given famn finner rum,,,du hjelper famnen,,,mast är Faderns rum,,,havet är Jesus himmel,,,för rum ventar rusta sinnet

-vill inte höra vissa saker!!   tack,jag kommer ihåg dom!    var med!

-skriva ?   till alla ?

jaa skriv:

aska ska festa i solens rum,,,havets famn ska senda kind,,,rum ventar nera Jesus senda ton,,,handen finner jorden,,,var rusta så hör ni nåd,,,kommande famn hör ton jorden ventar se,,,så föss din hjelp i ave ton,,,Gud följer vis rum,,,gammal svar sender nåd i sommar,,,menniskor är nåd,,,minnet är nåd,,,föss svaret Jesus är kommande nera savs tinder,,,Jesus är omens famn,,,Gud rör var svar i skolan,,,du är bind namnet,,,rusta gammal namn,,,minnet är din rum,,,så Fadern kan Jesus hjelpa,,,där är Faderns svar,,,istoria är hjelpen,,,minnet är god sav i skolan,,,mörker sönder fösser,,,tend god rum för Ave jord i hjelp,,,där minnet ser din sav,,,kom famna,,,svara jorden,,,sommar menniskor fösser,,,se god bend nera svara:jag Jesus hör vis allvar,,,då sender Gud mast för lamm,,,anden är nåd i verlden

-vem?   lita på?   Gud vad ska jag skriva?

Jesus är ventan

hjelpens famn

kommande namn

havets svar

jordens sinne

god allvar

kinden i nåd

allvar i svaret

famnen i tonen

halvan vid vägen

-han är ju nära säger han